Välj en sida

Översättning från ryska

Att varsamt återskapa

Proidea erbjuder en varsam tolkning av texter, artiklar, filmer, fack- och skönlitteratur; översättningar från ryska till svenska med hög kvalitet som bibehåller budskapet i ursprungstexten.

 • Översättning av facktexter och informationsmaterial inom samhällsfrågor och humaniora.
 • Översättning av skönlitterära texter och filmer.
 • Granskning av översatta texter.
Exempel på uppdrag:
 • Undertexter till filmen ”Ljubov – kärlek på ryska” av Staffan Julén om Svetlana Alexijevitj, 2015 års nobelpristagare i litteratur, Trailer.
 • Översättning av Rimma Markovas poesibok ”Det Georgien jag drömmer om”.
 • Översättningar i diktantologin ”På väg”, Bennels förlag.
 • Översättning av reportagebok ”Mitt sätt att leva” red. Lina Lebedeva.

Перевод с русского

– внимательно воссоздавать

Proidea предлагает бережную интерпретацию текстов, статей, фильмов и художественной литературы; высококачественные переводы с русского на шведский.

 • Перевод информационных материалов социальных и гуманитарных тем.
 • Перевод фильмов.
 • Обзор переведенных текстов.

Примеры:

 • Субтитры к фильму «Любовь по русски» Стаффана Джулена о Светлане Алексеевич, лауреате Нобелевской премии 2015 года. Трейлер.
 • «Грузия, о которой я пою» книга стихов Риммы Марковой.
 • «В пути», антология стихов, издательство Беннела.
 • Перевод журнала «Мой образ жизни» ред. Лины Лебедевой.

Proidea AB

+46 76 130 20 92      maria@proidea.se