Proidea förmedlar ditt budskap strategiskt, kreativt och effektivt.
 • Specialistkompetens och erfarenhet.
 • Service och tillgänglighet.
Med uppdragsgivarens trygghet i fokus levererar Proidea tydlig kommunikation som ger effekt.

Tydlighet och trygghet

Kommunikationsplaner

En omsorgsfull planering av kommunikationen är avgörande för att insatserna ska ge effekt. Proidea arbetar nära tillsammans med dig som uppdragsgivare för ömsesidig trygghet. Proidea tar ansvar för varje steg i processen och lämnar ingenting åt slumpen. I samarbetet med Proidea får du tydlig och kvalitativ kommunikation.
 • Identifierar målsättning utifrån syfte, behov och målgrupp.
 • Tar fram strategier med budskap, kanalval och aktiviteter.
 • Tids- och resursplanerar.

Leveransen i fokus

Projektledning

För att förverkliga planerna behövs både kreativitet och struktur. Det gäller att både ha överblick och ett fast grepp om alla detaljer: att planera, organisera och hantera resurser.

Proidea har lång erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt, och vet vad som krävs för att komma från ax till limpa.

I samarbetet med Proidea sparar du tid och får snabb leverans med hög kvalitet.

 • Projektleder kommunikationsaktiviteter.
 • Produktionsleder trycksaker och andra publikationer.
 • Tar fram grafisk profil och visuell identitet.
 • Projektleder evenemang, utbildningar och konferenser.

Exempel på uppdrag:

Projektledning av produktion av årsrapport för Rädda Barnen

Kvalitet och ansvar

Redaktionellt

 
Texter ska gripa tag i läsaren, vara tillgängliga och hålla hög kvalitet. Stil och innehåll ska samspela för att ge största möjliga effekt.

För att producera en publikation, oavsett om det handlar om trycksak eller webb, krävs inte bara en kunnig redaktör och skribent utan också en erfaren projekt- och produktionsledare som ser till att samarbetet med formgivare, fotograf, tryckeri och distributör fungerar. Proidea tar ansvar för att alla länkar i kedjan ska hålla och avlastar smidigt organisationen.

 

 • Research och intervjuer.
 • Texter till tryck och webb.
 • Fullt redaktionellt ansvar.
 • Textgranskning.
 • Dokumentationer, uppföljningar och utvärderingar.
 
Proidea erbjuder en varsam tolkning av texter, artiklar, filmer, fack- och skönlitteratur; översättningar från ryska till svenska med hög kvalitet som bibehåller budskapet i ursprungstexten. Läs mer här.
 
Läs några reportage från en resa i Georgien

Exempel på uppdrag

 • Redaktör för tidningen Barn.
 • Redaktör för boken om Sensus historia “Med historien mot framtiden.”
 • Redaktionell bearbetning och textgranskning av den skönlitterära boken Detta mörker är ljusare, en roman av Ak Welsapar om en enskild människas kamp mot en totalitär regim. I uppdraget ingick även några översättningar från ryska till svenska. Gün förlag.

Om Proidea

Jag som driver Proidea heter Maria Rodikova och är en erfaren kommunikatör, projektledare och redaktör med lång erfarenhet från både offentlig sektor och organisationsvärlden.

Jag har:

 • stor erfarenhet som skribent och redaktör inom branscher med höga kvalitetskrav på texternas form, innehåll och stil,
 • arbetat inom både offentlig sektor och organisationsvärlden och är därför van vid politiskt styrd verksamhet likaväl som vid kort väg från beslut till leverans,
 • erfarenhet av strategisk kommunikation i ledande ställning vid Sveriges riksdag, Union to Union och Rädda Barnen (se LinkedIn).

 

“För att befria skulpturen som gömmer sig inne i marmorstenen måste man hugga bort allt onödigt” (Michelangelo). På samma vis gäller det att förtydliga kommunikationen för att frigöra budskapet.

Proidea AB

+46 76 130 20 92      maria@proidea.se