Välj en sida
Proidea förmedlar ditt budskap effektivt, kreativt och strategiskt.
 • Specialistkompetens och senior erfarenhet.
 • Service och tillgänglighet.
Med uppdragsgivarens trygghet i fokus levererar Proidea tydlig kommunikation som ger effekt.

Texter och redaktionella tjänster

 
 • Research och intervjuer.
 • Texter, textgranskning, korrektur.
 • Redaktörsuppdrag.
 • Klarspråksgranskning.

Senior redaktör och skribent. Proidea kan ta fullt redaktionellt ansvar och avlastar smidigt organisationen.

 
 

Planering 

 • Identifierar målsättning utifrån syfte, behov och målgrupp.
 • Tar fram strategier med budskap, kanalval och aktiviteter.
 • Tids- och resursplanerar.

Proidea tar ansvar för varje steg i processen och arbetar i nära dialog med dig som uppdragsgivare. Målet är en tydlig och kvalitativ kommunikation för att insatserna ska ge effekt.

 

Projektledning

 • Projektledning av kommunikationsaktiviteter.
 • Produktionsledning av publikationer.
Lång erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt, planera, organisera och hantera resurser. I samarbetet med Proidea sparar du tid och får snabb leverans med hög kvalitet.
 
 

Utvärdering

 • Uppföljningar och utvärderingar.
Proidea utvärderar kommunikationsprojekt, analyserar och ger rekommendationer som stöd för att dra lärdomar och utveckla verksamheten.

Om Proidea

Jag som driver Proidea heter Maria Rodikova och är en erfaren kommunikatör, projektledare och redaktör med lång erfarenhet från både offentlig sektor och organisationsvärlden.

Jag har:

 • stor erfarenhet som skribent och redaktör inom branscher med höga kvalitetskrav på texternas form, innehåll och stil,
 • arbetat inom både offentlig sektor och organisationsvärlden och är därför van vid politiskt styrd verksamhet likaväl som vid kort väg från beslut till leverans,
 • erfarenhet av strategisk kommunikation i ledande ställning vid Sveriges riksdag, Union to Union och Rädda Barnen (se LinkedIn).

 

Proidea AB

+46 76 130 20 92      maria@proidea.se